Eenvoudig in te vullen

Als u het programma opent ziet u de vier vensters die u langs gaat lopen: regio, bodem, gewassen en bemestingen. Via een wizard wordt u, als u het programma voor het eerst gebruikt, door de vensters geleid. U hoeft uitsluitend informatie in te vullen die u paraat heeft of makkelijk op kunt zoeken, zoals een bodemonderzoek of mestanalyse.

Overzichtscherm

Geopend scherm Gewassen

Geopend scherm Bemestingen

U gaat de gegevens van een concreet perceel invullen: de gewassen van de voorgaande jaren met hun bijbehorende bemestingen en opbrengsten, en het huidige of toekomstige gewas. Hierbij worden de werkelijke weersgegevens van uw regio voor de betreffende jaren gebruikt. Voor het huidige gewas en eventueel de gewassen daarna vult u een redelijke opbrengstverwachting in. Bij de berekening van de prognose worden de regionaal gemiddelde weersgegevens gebruikt, en iedere twee weken worden via internet de weersgegevens van de voorgaande periode opgehaald.

Het resultaat in een oogopslag

Stikstofbeschikbaarheid.

In een oogopslag ziet u of de gewasopname gedekt wordt door de beschikbaarheid: de groene lijn (beschikbaar) blijft boven de rode lijn (gewasopname).

Verloop N-mineraal niveau in bouwvoor en ondergrond.

De gemeten waarden (punten) komen goed overeen met het berekende niveau (doorgetrokken lijn). Dit zijn ijkpunten voor de zeggingskracht van het model.

Stikstof uitspoeling

Bij ieder nieuw gewas wordt weer op 'nul' begonnen zodat u per gewas en aansluitende braakperiode de verliezen uit de ondergrond kunt aflezen.

Stikstof mineralisatie

De bijdrage aan de stikstoflevering van verschillende soorten organische stof wordt in onderlinge verhouding getoond.

Mineralenbalans.

Naast de stikstofbalans wordt ook de kali- en fosfaatbalans getoond. Tevens ziet u hier de stikstof die netto in de bodem organische stof wordt vastgelegd of er juist netto uit vrijkomt, en de verliezen naar de ondergrond

Bodem organische stof

Wat is de trend in het verloop van de bodem organische stof bij de ingevoerde vruchtwisseling of gewasvolgorde?


© Louis Bolk Instituut, 2019