Aan de slag

Als u het programma heeft ge´nstalleerd kunt u meteen aan de slag.

De vruchtwisselingsmodule biedt u de mogelijkheid om na invoer van uw vruchtwisseling (een paar minuten werk) inzicht te verkrijgen in de stikstofdynamiek op hoofdlijnen.

Met de perceelsmodule kunt u gedetailleerder ingaan op de historie en prognose van de stikstofhuishouding. Hierbij is het raadzaam om het model perceelspecifiek te maken door het te eiken. Dat gebeurt door binnen een seizoen meerdere keren de N-mineraal van de bouwvoor te meten.

U kunt de N-mineraal metingen uitbesteden of besluiten die zelf te doen met Nitracheck of RQflex. Een korte handleiding daarvoor vindt u hier.


© Louis Bolk Instituut, 2020